Thực hiện hiệu quả "Năm Dân vận chính quyền 2018" trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (07/06/2018)

Trong thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột luôn được quan tâm và dần hoàn thiện, đổi mới theo hướng “Gần dân, trọng dân, sát dân”, từ đó góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và đặc biệt là tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của thành phố Buôn Ma Thuột

           Trong đó, thành phố kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên địa bàn thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và  tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt một trong những yêu cầu trọng tâm được xác định để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”;  thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước.

            Cùng với đó, tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân củ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ thành phố đến xã, phường. Tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách hành chính công, xóa bỏ các thủ tục rườm rà, tăng cường đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

              Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức , viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân. Qua đó chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những biểu hiện thiếu trách nhiệm hoặc có thái độ chưa đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân.

             Tổ chức tốt công tác tiếp dân, phát huy vai trò của người đứng đầu chính quyền trong việc đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài không để phát sinh điểm nóng.

           Đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với dịch vụ hành chính công tực tuyến mức độ 3. Qua đó đã tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong việc giải quyết hồ sơ.

           Đi đôi với cải cách hành chính, việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cũng được chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở đặc biệt quan tâm.

           Với chủ đề năm 2018 được xác định là “Năm dân vận chính quyền”, với nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực thi chính sách pháp luật; nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC, công khai, minh bạch; cải thiện môi trường đầu tư; lập lại trật tự đô thị; tổ chức đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những vướng mắc, nguyện vọng, bức xúc của người dân. Với chủ đề được xác định trong năm 2018, công tác dân vận không còn là của hệ thống cơ quan dân vận các cấp, của mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội, mà đó còn là nhiệm vụ của chính quyền các cấp, của các cơ quan, đơn vị, của lực lượng vũ trang…

            Theo ông Trương Công Thái, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố: “Để thực hiện hiệu quả cao nhất chủ đề Dân vận chính quyền năm 2018, việc đầu tiên là phải quan tâm đến công tác cán bộ. Đó là, cán bộ làm công  tác chính quyền, làm công tác quản lý đòi hỏi không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải biết làm công tác vận động, biết đối thoại với nhân dân; thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ nhân dân định kỳ để nắm thông tin, để giải quyết các yêu cầu, bức xúc, các kiến nghị của người dân. Sâu sát cơ sở vẫn là nhiệm vụ đầu tiên của người đứng đầu bộ máy các cơ quan chính quyền, địa phương. Cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm  tham mưu của các cơ quan trong việc chuẩn bị các cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu chính quyền với nhân dân; trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đây là một trong những vấn đề nóng trong xã hội cần giải quyết kịp thời và dứt điểm”.

             Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk nói chung và thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng đã đề ra mục tiêu cụ thể để tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền từ thành phố đến xã, phường và từng cán bộ, công chức, viên chức  chung tay quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh việc vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm đến.

Hương Giang

 

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn