Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. (26/07/2018)

Nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy và làm giàu thêm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; tôn trọng lịch sử, giữ gìn các nét văn hóa đặc trưng để bảo tồn, tu bổ, cải tạo điều chỉnh để thích cứng với nhu cầu phát triển của xã hội.

Ảnh minh họa

UBND vừa ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về  triển khai Đề án Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số thành phố Buôn Ma Thuột 2 năm (2018 – 2019) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột .

Theo đó, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố Buôn Ma Thuột căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cụ thể hóa các  nhiệm vụ được giao tại Quyết định 7919/QĐ-UBND ngày 0/12/2017 của UBND Thành phố nhằm triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả; đồng thời phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác bảo tồn, phát huy bản ắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án, Kế hoạch đã đưa ra những nhiệm vụ cụ thể theo từng giai đoạn như sau:

Nhiệm vụ trong năm 2018: Kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ bảo tồn văn hóa ở các buôn, cụm đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố, bao gồm kiểm kê di sản văn hóa; Tu bổ, cải tạo và sửa chữa 01 bến nước tại buôn CưEa Bông, xã CưEbur; tổ chức đào tạo đánh chiêng và năng lực truyền dạy chiêng; phục dựng lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; công nhân đội diễn tấu cồng chiêng tiêu biểu cấp thành phố; hỗ trợ sửa chữa, bổ sung các thiết chế văn hóa…

Năm 2019 thành phố sẽ tiếp tục tu bổ, cải tạo và sửa chữa bến nước của đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn, giữ gìn, phục dựng ngôi nhà dài truyền thống tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; hỗ trợ sửa chữa, bổ sung các thiết chế văn hóa; dạy chữ viết cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố theo hình thức ngoại khóa tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở có đông con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; đào tạo đánh chiêng và sử dụng nhạc cụ dân tộc trên địa bàn; công nhận các Đội văn nghệ dân gian mang nét văn hóa riêng của từng đồng bào dân tộc thiểu số; phục dựng lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; thúc đẩy hoạt động du lịch tại buôn thực hiện thí điểm phát triển du lịch cộng đồng; xây dựng các câu lạc bộ văn hóa dân gian và tổ chức hoạt động tại các buôn dân tộc thiểu số và các buôn dân tộc khác; hỗ trợ phát triển các làng nghề, kết nối với tuyến du lịch làng nghề và văn hóa dân tộc bản địa; tổ chức Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Thái; lễ hội hạ nêu của đồng bào dân tộc Mường…

Đồng thời, lựa chọn có trọng điểm một số giá trị văn hóa đặc trưng tại các buôn và cụm dân cư của đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng thành sản phẩm văn hóa có giá trị đích thực phục vụ đời sống tinh thần và lợi ích kinh tế cho nhân dân, khuyến khích, động viên đồng bào dân tộc thiểu số trở thành nhân tố chủ đạo trong công tác giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế; sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư của nhà nước, nguồn xã hội hóa…

Xem chi tiết văn bản tại đây

                                                                                                                          Hương Giang

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn