Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội các buôn, cụm dân cư đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2017 - 2020 (27/09/2017)

Nhằm phát huy tiềm năng nội lực, nguồn lực, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, huy động các nguồn lực đầu tư lồng ghép trong chương trình mục tiêu gia gia xây dựng nông thôn mới, chương trình xây dựng đô thị văn minh phát triển nhanh, bền vững về kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 08/6/2017 của Thành ủy Buôn Ma Thuột về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội các buôn, cụm dân cư đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 – 2020 do Phó chủ tịch UBND Thành phố Vũ Văn Hưng ký.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Thành phố phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm khoảng 29,5% lao động xã hội; thu nhập bình quân đầu người đạt 98 triệu đồng. Trên cơ sở đầu tư, cải tạo giống – cây trồng cao để đạt mức thu nhập trên 126 triệu đồng/ha/năm; đảm bảo đủ nước tưới trên 85% diện tích cây trồng; đảm bảo 90% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa; 75% đường nội đồng theo tiêu chí nông thôn mới được cứng hóa; kiên cố hóa 100% các trường học trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Mỗi phường, xã có buôn, cụm dân cư đồng bào dân tộc thiểu số, quy hoạch xây dựng từ 1 đến 2 chợ làm cơ sở để phát triển các ngành nghề thủ công và truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; Hằng năm huy động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, đến năm 2020 phấn đấu đạt trên 85% gia đình văn hóa và đạt từ 80% buôn văn hóa; xây dựng kế hoạch để hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 20/9/2016 của Thành ủy về bảo tôn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030; Tiếp tục giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số đến năm 2020 còn từ 0,57 đến 0,63%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn từ 1,27 đến 1,39%; giảm tỷ lệ dân số tự nhiên đến năm 2020 còn 1,%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn dưới 5%; Tiếp tục củng cố mạng lưới y tế thôn, buôn, đảm bảo đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng dịch vụ y tế tốt nhất.

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu các phòng, ban có liên quan và UBND các phường, xã theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa hàng năm để triển khai thực hiện.

Xem chi tiết văn bản tại đây

 

                                                Tổng hợp: Hương Giang

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn