Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng (21/09/2018)

Ban Tuyên giáo Thành ủy  Buôn Ma Thuột vừa có văn bản chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc Thành ủy; các Ban xây dựng Đảng, VP và TTBDCT Thành phố; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể; Trung tâm Bồi dưỡng  chính trị thành phố, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch thành phố triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Ảnh minh họa

Ban Tuyên giáo Thành ủy Buôn Ma Thuột yêu cầu các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng có chuyên môn, năng lực và trách nhiệm.

Đảng ủy các xã, phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 24/12/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng lịch sử đảng bộ các phường, xã” theo lộ trình đề ra; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, biên soạn kỷ yếu hoặc lịch sử truyền thống ngành; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; đưa nội dung lịch sử đảng bộ địa phương vào chương trình giảng dạy ở các trường học trên địa bàn;

Quan tâm đầu tư cơ sở  vật chất, kinh phí cho công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, thực hiện tốt công tác lưu trữ, bảo quản tài liệu, tiến tới số hóa toàn bộ các ấn phẩm và tư liệu lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống ngành.

Đối với các cơ quan, đơn vị đã xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành, kỷ yếu ngành gửi 02 quyển in và file văn bản in trực tiếp về Ban Tuyên giáo Thành ủy và Văn phòng Thành ủy để lưu trữ số hóa tư liệu lịch sử.

UBMTTQ VN Thành phố và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố thường xuyên tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ thành phố trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước nhất là đối với thế hệ trẻ; thường xuyên tổ chức tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của thành phố nhất là các di tích lịch sử, mở cửa phòng truyền thống nhất là các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của thành phố để nhân dân và du khách tham quan, học tập…

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn