Tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột (29/11/2018)

UBND thành phố Buôn Ma Thuột ban hành vừa Kế hoạch 184/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ảnh minh họa

Theo đó, việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, thị trường lao động được coi là giải pháp đột phá; Tạo điều kiện, hỗ trựo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, bao gồm các hỗ trợ trong kết nối nhà trường và doanh nghiệp, hỗ trợ thông tin truyền trong trong tuyển sinh, tuyển dụng, thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố về hỗ trợ học phí, chi phí đào tạo; … ưu tiên ngân sách đặt hàng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Mục đích là đẩy mạnh công tác đào tạo nghề nghiệp cho lao động trên địa bàn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Tạo điều kiện thuận lợi để lao động tham gia các chương trình đào tạo phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế đáp ứng yêu cầu hội nhập và từng bước tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới; tăng cường đào tạo nghề nghiệp cho lao động gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo nhằm tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững; chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là đầu mối hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố tổ chức triển khai các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, thị trường lao động, việc làm bền vững, an sinh xã hội; Chủ trì phối hợp với UBND các xã, phường hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trên địa bàn trong tỉnh và ngoài tỉnh; chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường xây dựng và tổ chức triển khai  thực hiện Kế hoạch. Đồng thời tổng hợp, báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, thị trường lao động.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn