Tổ chức các hoạt động thực hiện kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột năm 2017 (09/05/2017)

Trong những năm qua, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS – KHHGĐ) trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột đã đạt được những kết quả quan trọng, duy trì và giữ vững mức giảm sinh từ năm 2009 đến nay; tốc độ tăng dân số nhanh đã được khống chế, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, qui mô dân số tương đối ổn định. Để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS), Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố đã và đang triển khai nhiều hoạt động can thiệp tích cực: đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động trực tiếp về mất cân bằng giới tính khi sinh đến các đối tượng tại cộng đồng, địa bàn dân cư. Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề về giới tính khi sinh với các nhóm đối tượng trong cộng đồng như: Nhóm đối tượng có hai con gái, nhóm đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3; nhóm vị thành niên-thanh niên, nhóm người cao tuổi với những nội dung, thông điệp phù hợp. Phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nghiêm cấm tuyên truyền, phổ biến, chẩn đoán, lựa chọn giới tính thai nhi tới các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ y tế, văn hóa phẩm trên địa bàn toàn thành phố.Vận động trực tiếp đối tượng có nguy cơ cao (sinh con một bề là gái) không lựa chọn giới tính thai nhi tránh hậu quả mất cân bằng giới tính khi sinh.

Tuy nhiên, tình trạng MCBGTKS đang diễn biến ngày càng phức tạp, tỷ số giới tính khi sinh nam/nữ tăng trong những năm gần đây(năm 2009 là 105,3; năm 2011 là 117,1; năm 2012 là 120; năm 2013 là 120; năm 2014 là 121,5 và năm 2015 là 119),  nếu không khắc phục kịp thời sẽ để lại những hậu quả nặng nề làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/03/2016. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các qui định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi.  Khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thành phố. Giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột năm 2017 ở mức 2 điểm phần trăm.

Theo đó, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình Thành phố sẽ triển khai kế hoạch Tổ chức các hoạt động thực hiện kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn 21 phường, xã thuộc thành phố Buôn Ma Thuột năm 2017.

Bằng các hoạt động cụ thể: tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật, truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ... nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi sẽ được lồng ghép trong các hoạt động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan để đảm bảo tính hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

Theo đó, 21 phường, xã trên địa bàn Thành phố cần thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Nâng cao hiệu quả các hoạt động vận động về can thiệp kiểm soát mất cân bằng GTKS; Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục các đối tượng có liên quan trực tiếp đến việc lựa chọn GTKS, nhân bản tài liệu, tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về MCBGTKS; Thực hiện giáo dục về giới, bình đẳng giới trong nhà trường; Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về nghiêm cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; Tăng cường các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về kiểm soát MCBGTKS cho nhân viên ngành y tế dân số và những người cung cấp dịch vụ có liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên cần tập trung thực hiện các giải pháp: tiếp tục quán triệt một cách đầy đủ và sâu sắc nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, truyền thông đặc biệt là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng truyền thông trực tiếp, truyền thông nhóm tới các đối tượng đích nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi thái độ, hành vi của toàn thể nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới; đề suất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về dân số, về phạm vi lựa chọn giới tính thai nhi cho phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn phát triển nhằm đảm bảo hành lang pháp lý và môi trường xã hội thuận lợi để thực hiện tốt các giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; ngành Y tế phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật…

Hồng Thắm

 

 

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn