Tọa đàm kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017) (19/11/2017)

Ngày 16/11/2017, UBMTTQVN thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017).

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng ôn lại chăng đường lịch sử 87 năm của MTTQVN. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng, Hội Phản đế Đồng Minh – tiền thân của MTTQVN được thành lập với nhiệm vụ tập hợp, huy động sức mạnh của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng để tiến hành đấu tranh cách mạng và giành chính quyền về tay nhân dân. Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, MTTQVN không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong những năm qua, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã được đồng bào ở trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp công sức, tiền của, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đó là: cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (1995), nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2015); cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (2000), nay là vận động, xây dựng “Quỹ vì người nghèo” (2015); cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (2009).

Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã và đang quyết tâm phấn đấu thực hiện 05 Chương trình thống nhất hành động như sau: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong dịp này, đội ngũ cán bộ mặt trận và các tổ chức thành viên của thành phố và các xã phường cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến để phát huy hơn nữa hoạt động tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương và phát huy quyền làm chủ của nhân dân các dân tộc  thành phố Buôn Ma Thuột.

Đinh Nga

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn