Triển khai các hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột năm 2018 (12/03/2018)

Phó chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn Thành phố năm 2018.

Theo đó, Thành phố xác định năm 2018 là năm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển về lĩnh vực gia đình của giai đoạn 2015 – 2020, nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động để đạt các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển về gia đình, tạo đà để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác gia đình trong giai đoạn 2015 – 2020; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu của các đề án, chương trình thuộc “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; Tăng cường vai trò,  trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã trong việc triển khai các kế hoạch, đề án và chương trình về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố giao cho Phòng văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2018; tổ chức các lớp tập huấn nhận rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và phát huy hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững; Hướng dẫn tổ chức Ngày Quốc tế hạnh phúc (30/3); hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2018); tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11)….

Giao cho Trung tâm Văn hóa Thành phố chỉ đạo Đội thông tin lưu động xây dựng kế hoạch tuyên truyền lồng ghép các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội và bình đẳng giới; xây dựng và tập luyện các chương trình văn hóa văn nghệ có nội dung, chủ đề tuyên truyền về gia đình năm 2018; Tuyên truyền bằng pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, xe loa cổ động, thông tin cổ động trên trục đường chính của Thành phố đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân.

UBND các phường, xã  chủ động chỉ đạo thành lập mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, đạt chất lượng và hiệu quả; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và điều hành các hoạt động tuyên truyền trong quá trình triển khai thực hiện, nhận rộng xây dựng các mô hình hoạt động nhằm thu hút đông đảo các gia đình tham gia.

Đài truyền thanh – Truyền hình Thành phố và Cổng thông tin điện tử Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, viết tin bài và hình ảnh tuyên truyền những đơn vị, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Xây dựng kế hoạch và thực hiện thông tin tuyên truyền với các nội dung thuộc lĩnh vực gia đình năm 2018 phát trên hệ thống truyền thanh Thành phố, cơ sở theo từng thời điểm thích hợp.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Tổng hợp: Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn