Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (25/05/2018)

Thực hiện Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc  ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, ban ,ngành, đoàn thể, địa phương trong quá trình thực hiện Kế hoạch và Luật Tiếp cận thông tin sớm đi vào cuộc sống của người dân, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo đó, UBND Thành phố giao cho các cơ quan, ban, ngành thành phố và UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung như: Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật;  tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với Điều 3 của Luật; xây dựng quy chế nội bộ của các cơ quan để thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật; vận hành Cổng thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin; rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật.

Được biết Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 6/4/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Luật gồm 5 chương, 37 điều quy định về thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân; Luật Tiếp cận thông tin cũng quy định rõ trách nhiệm của người, đơn vị cung cấp thông tin phải có cơ sở chính xác và thông tin không thuộc bí mật của nhà nước được công khai qua các hình thức như: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử,  công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm khác; thông qua việc tiếp công dân, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật và các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có trách nhiệm công khai thông tin xác định…

Thông tin các cơ quan nhà nước phải công khai bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật; thông tin hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật, nội dung và kết quả trưng cầu, tiếp thu ý kiến của nhân dân; chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch; thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công… Thông tin công dân không được tiếp cận bao gồm: thông tin thuộc bí mật nhà nước (thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực, chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ...); thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ.

Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. UBND thành phố đề nghị các cơ quan, ban, ngành thành phố và UBND các xã, phường cần tổ chức triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đặc biệt, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với Luật tiếp cận thông tin.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Hương Giang

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn