Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột (27/04/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 1274/KH-UBND của UBND Tỉnh Đắk Lắk về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, UBND Thành phố đã triển khai xây dựng Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Theo đó, nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình quản lý; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, việc chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn; từng bước xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời xử lý nghiêm, kịp thời, công khai các đối tượng tham nhũng, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước.

Trên cơ sở xây dựng Kế hoạch, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, cụ thể như:

- Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Tăng cường công khaim minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý điều hành, thực hiện việc rà soát, thay thế, bổ sung các văn bản trái với quy định của pháp luật, không còn phù hợp với thực tế; tiếp tục rà soát hoàn thiện các cơ chế, chính sách bảo đảm công khai minh bạch để ngăn ngừa tham nhũng như: Đầu tư xây dựng, quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai; quản lý và sử dụng ngân sách; mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công; thuế; ngân hàng; công tác tổ chức cán bộ…

- Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố có năng lực, trình độ, tận tụy, liêm chính.

- Quán triệt và nghiêm túc thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ phai kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc theo đúng quy trình và nội dung quy định

- Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tram, giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật về phòng chống tham nhũng để phòng ngừa và kịp thời phát hiện các vụ việc tham nhũng.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị  trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền và cấp trên về triển khai công tác phòng chống tham nhũng; Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa tham nhũng.

Và cuối cùng là phát huy vai trò và trách nhiệm của cơ quan thông tin, báo chí; phát thanh và truyền hình về công tác tuyên truyền. Tiếp tục xây dựng chuyên trang, chuyên mục về phòng chống tham nhũng tại địa phương.

Hương Giang

 

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn