Triển khai thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2019 - 2025 (19/02/2020)

UBND thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2019 - 2025.

Ảnh minh họa

Theo đó, giai đoạn 2019 - 2020, toàn thành phố phấn đấu đào tạo nâng cao trình độ, bảo đảm ít nhất 60% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% cán bộ,giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế số giáo viên nghỉ hưu, huy động trẻ đến trườn đạt 100%; phấn đấu 95% nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cơ sở giáo dục mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, ngay tại trường, năng lực tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; 90% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực tương ứng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng;100% giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non được bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục trước khi được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng; 100% giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non được bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục trước khi được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý giáo dục. Trong giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu là đào tạo nâng cao trình độ, bảo đảm ít nhất 100% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 90% giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế đủ số giáo viên mầm non nghỉ hưu, số giáo viên tăng thêm theo tỷ lệ huy động trẻ; phấn đấu 100% giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cơ sở giáo dục mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, ngay tại trường; từng bước tiếp cận với trình độ của giáo viên các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN; 100% giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non mới, chuẩn hiệu trưởng theo quy định.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành và địa phương tập trung nâng cao nhận thức của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở giáo dục mầm non về vai trò, vị trí của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới công tác truyền thông, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao năng lực trường, khoa sư phạm đào tạo nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cơ sở giáo dục mầm non; đổi mới công tác đào tạo giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cơ sở giáo dục mầm non; đẩy mạnh truyền thông các chủ trương chính sách cả Đảng và nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong ngành và xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dương đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo chuẩn nghề nghiệp; đổi mới đào tạo giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng bồi dương giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường công tác xã hội hóa, hội nhập quốc tế công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ sở giáo dục mầm non; xây dựng, phát triển chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cơ sở giáo dục mầm non./.

Hương Giang

 

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn