Trung tâm bồi dưỡng chính trị (23/05/2016)

1. Ông: Ngô Trọng Yêm

    Giám đốc

2. Bà : Triệu Thị Tuyết Mai

     Phó giám đốc

* Địa chỉ cơ quan: 04 Nguyễn Văn Trỗi - phường Thắng Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk

Chức năng:

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố là đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc cấp ủy, có chức năng tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng và quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn Thành phố, cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị Tỉnh.

Nhiệm vụ:

-  Tổ chức bồi dưỡng chương trình lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn Thành phố.

-  Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đảng (Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ và chi ủy viên), cán bộ chính quyền và các đoàn thể chính trị ở cơ sở, các chương trình về quản lý nhà nước.

-  Bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng.

-  Tổ chức thông tin, thời sự, chính sách khoa học kỹ thuật cho đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ bồi dưỡng do nhu cầu công tác của cấp ủy.

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn