Trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch (21/06/2016)

             1. Ông Đoàn Văn Thống

                Giám đốc Trung tâm.

             2. Bà Phạm Thị Hải Bình

                 Phó Giám đốc Trung tâm.

             3. Ông Cao Đình Song

                 Phó Giám đốc Trung tâm.

I. Giới thiệu chung

Căn cứ Quyết định số 2995/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột; Quyết định số 3461/QĐ-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột.

Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột được thành lập trên cơ sở kiện toàn, tổ chức sắp xếp, sáp nhập Trung tâm Văn hóa thành phố và Trung tâm Thể dục – Thể thao thành phố trước đây.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân Thành phố; Đồng thời chịu sự quản lý nhà nước theo ngành và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước (sau khi cân đối với nguồn thu sự nghiệp), được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

          Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Buôn Ma Thuột chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/6/2018, có trụ sở đặt tại địa chỉ số 01 đường Tú Xương, thành phố Buôn Ma Thuột; Nhà thi đấu thể dục, thể thao đặt tại địa chỉ số 01 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột.

          Căn cứ các Quyết định số 2697/QĐ-UBND, ngày 21/5/2018; Quyết định số 3162, 3163/QĐ-UBND, ngày 05/6/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều động, bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm có Giám đốc, 2 Phó giám đốc, các viên chức và nhân viên hợp đồng lao động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc và phụ trách kế toán của Trung tâm theo quy định của pháp luật, cụ thể:

          1. Ông Đoàn Văn Thống – Giám đốc Trung tâm.

          2. Bà Phạm Thị Hải Bình – Phó Giám đốc Trung tâm.

          3. Ông Cao Đình Song – Phó Giám đốc Trung tâm.

          Trung tâm có 06 Tổ, Đội chuyên môn, nghiệp vụ. Các Tổ, Đội có chức năng tham mưu, tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại trung tâm và hướng dẫn hoạt động cho các đơn vị cơ quan, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, gồm: Tổ hành chính tổng hợp, Tổ Thông tin cổ động, Tổ Văn hóa – văn nghệ, Tổ Thể dục - Thể thao, Tổ Dịch vụ du lịch, Nhà truyền thống.

II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chức năng:

Phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin; tổ chức các hoạt động tuyên truyển, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh của Thành phố.

Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Văn hóa thông tin cơ sở; phát triển bồi dưỡng năng khiếu trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch.

Tổ chức các hoạt động dịch vụ và kinh doanh về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và du lịch; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Căn cứ chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình hoạt động của cơ quan, tổ chức trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Tổ chức các hoạt động sự nghiệp văn hóa văn nghệ, tuyên truyền cổ động, tổ chức quản lý sử dụng hệ thống panô tuyên truyền (kể cả hệ thống bảng biển xã hội hóa); trò chơi, giải trí, câu lạc bộ, đội nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, lễ hội truyền thống và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp của Thành phố.

Hướng dẫn phong trào văn hóa – văn nghệ và hoạt động Nhà Văn hóa phường, xã cho những người làm công tác văn hóa, thông tin ở xã, phường.

Tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục thể thao, xúc tiến đầu tư, quảng bá phát triển du lịch.

Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Sưu tầm, lưu giữ, bổ sung tư liệu, hình ảnh, hiện vật về lịch sử, văn hóa liên quan đến quá trình hình thành và phát triền Buôn Ma Thuột; tổ chức giáo dục, tuyên truyền lịch sử , truyền thống văn hóa của Thành phố đến học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức và nhân dân;  hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các hoạt động văn hóa truyền thống

Tổ chức các hoạt động tác nghiệp về chuyên môn; cung ứng dịch vụ du lịch và kinh doanh về văn hóa, thông tin, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm.

Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao và du lịch với các đơn vị tổ chức trong và ngoài Thành phố.

Tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được giao, đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tạo điều kiện và cơ chế ưu tiên cho các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị Thành phố tham gia cung cấp các dịch vụ tại Trung tâm theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng và theo quy định của pháp luật.

Tổ chức quản lý, khai thác sử dụng tài sản công tại Trung tâm đúng quy định, có hiệu quả tạo nguồn thu đảm bảo một phần cho hoạt động sự nghiệp. Ưu tiên, bố trí sử dụng kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ chính trị, phối hợp hỗ trợ các hoạt động phong trào của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội quần chúng trên địa bàn.

Quản lý cán bộ, viên chức, nhân viên và người lao động; quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

 

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn