Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (12/12/2017)

Ban Tuyên giáo Thành ủy Buôn ma Thuột vừa ban hành  Hướng dẫn số 16-HD/TG, ngày 06/12/2017 về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

(Ảnh minh họa - nguồn Tuyên giáo TW)

Theo đó, nội dung tuyên truyền nhằm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta; tuyên truyền về thắng lợi và sự đóng góp to lớn của quân và dân ta, nhất là các lực lượng cách mạng miền Nam trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, phân tích, làm rõ các bài học kinh nghiệm, từ đó khơi dậy và phát huy tinh thần cách mạng tiến công vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy V, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đối với Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; đưa tin, phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tại của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hộc Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các hoạt động hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tiến hành dưới nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, Thành phố trong quý I/2018.

Hương Giang

Các tin khác
Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn