Uỳ ban Kiểm tra Thành uỷ (27/05/2016)

1. Ông Nguyễn Hữu Việt -  UV BTV Thành uỷ - Chủ nhiệm UBKT

    Số điện thoại 0905291450.

2. Bà Nguyễn Thị Minh

Thành uỷ viên - Phó chủ nhiệm UBKT.

3. Ông Nguyễn Đình Khánh

Phó chủ nhiệm UBKT

I. Chức năng:

Ủy ban kiểm tra Thành ủy là một cơ quan kiểm tra chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng. Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

II. Nhiệm vụ:

Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiên nhiệm vụ đảng viên.

Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Xem xét kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật.

Giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên; giải quyết kiếu nại về kỷ luật Đảng, theo hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra trung ương.

Kiểm tra tài chính cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.

Cùng các ban xây dựng Đảng của Thành ủy giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ chương trình, kế hoạch kiểm tra; tổ chức lực lượng để tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng (theo điều 30 của Điều lệ Đảng).

Thường xuyên hướng dẫn tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở thực hiện những quy định tại chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra cấp trên.

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn