Ủy ban kiểm tra Thành ủy Buôn Ma Thuột: Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm 2017 (23/10/2017)

Sáng ngày 20/10/2017, Ủy ban kiểm tra thành ủy Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê K dăm – UV dự khuyết TW Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, đồng chí Đinh Trọng Tuấn – Phó phòng Kiểm tra 1 UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Hữu Việt  - UV BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đánh giá tại Hội nghị, 9 tháng qua, cấp uỷ và Ủy ban kiểm tra hai cấp của Thành ủy Buôn Ma Thuột đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp uỷ và ủy ban kiểm tra cấp trên để xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 với nội dung, đối tượng kiểm tra cơ bản phù hợp nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế ở đơn vị; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn tập trung hướng dẫn, theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, chủ động thực hiện đồng bộ 6 nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, đặc biệt là công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết đơn thư tố cáo đảng viên theo thẩm quyền; chủ động tham mưu cho cấp ủy và tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2017 đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra. Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã tham mưu cho Ban thường vụ Thành ủy tiến hành kiểm tra, giám sát 8 cuộc đối với 6 tổ chức Đảng trong việc chấp hành nghị quyết chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra, giám sát 63 tổ chức đảng, trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; Chi bộ kiểm tra gần 2.900 đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, đạt hơn 80% kế hoạch năm. Thực hiện theo điều 32 điều lệ Đảng, UBKT hai cấp đã kiểm tra được 1 tổ chức Đảng và 20 trường hợp đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó cấp ủy viên các cấp 10 đồng chí; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được 42/51 tổ chức đảng. Qua giám sát, ủy ban kiểm tra hai cấp đã đánh giá những ưu điểm để phát huy, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, yêu cầu tổ chức đảng rút kinh nghiệm, sửa chữa, khắc phục kịp thời; chưa phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra phân công cán bộ theo dõi địa bàn, thực hiện việc giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và những điều cán bộ, đảng viên không được làm…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra các Đảng ủy đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên tại các Đảng bộ, đơn vị địa phương, đề xuất hướng giải quyết khắc phục những tồn tại hạn chế trong quy trình xử lý kỷ luật; tham gia đấu tranh phê bình và tự phê bình; kiểm tra, giám sát các vấn đề về công tác cán bộ, đất đai, kê khai tài sản, tài chính, trách nhiệm người đứng đầu...

Thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017, Ủy ban kiểm tra hai cấp của Thành ủy Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu với Thành ủy kịp thời bổ sung, sửa đổi và ban hành các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm tính nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên…

Y Thanh Hà Niê Kdăm – Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm – Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột nhấn mạnh : Trong thời gian tới, thực hiện quy trình kiểm tra yêu cầu phải chặt chẽ hơn, thường xuyên và liên tục hơn nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Khi thi hành kỷ luật, phải thực sự công tâm, khách quan đúng quy định, không có ngoại lệ, đúng khuyết điểm vi phạm, có sức thuyết phục cao để người vi phạm nhận ra được khuyết điểm của mình và có biện pháp tự khắc phục và sửa chữa. Bên cạnh đó, tăng cường rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả, hiệu lực kết quả sau kiểm tra, giám sát. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật nhằm phòng ngừa, giáo dục, răn đe các hành vi vi phạm và nâng cao nhận thức. Qua đó, củng cố niềm tin cũng như sự ủng hộ của nhân dân và sức mạnh của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất đối với công tác kiểm tra, giám sát.

                  

Hương Giang

 

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn