Văn phòng Thành uỷ Buôn Ma Thuột (30/05/2016)

1. ông Lê Đại Thắng - Chánh văn phòng

   Máy bàn: 05003956651

   Di động: 0914 142662

2. Trần Hương Thạnh - Phó Chánh Văn phòng

  05003951015

  05003606454

3.Nguyễn Phan Vũ - Phó Chánh Văn phòng

  05003747476

  0905109564

Chức năng, nhiệm vụ:

1- Văn phòng Thành uỷ là một trong các Ban Đảng của Thành uỷ, có chức năng tham mưu giúp cấp uỷ mà trực tiếp là giúp Thường trực và Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức điều hành công việc của Thành uỷ; phối hợp điều hoà hoạt động của các Ban Đảng, đồng thời là một trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cấp uỷ.

2- Văn phòng Thành uỷ tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm; lịch làm việc hằng tháng... sát với quy chế hoạt động của cấp uỷ, đáp ứng yêu cầu công tác và có trọng tâm, trọng điểm.

3- Văn phòng Thành uỷ có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trực thuộc Thành uỷ về tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh và của Thành uỷ; phối hợp với ban, ngành liên quan giúp cấp uỷ tổ chức thực hiện chế độ báo cáo và Quy chế làm việc của Thành uỷ.

 4- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ; tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các Ban Đảng; quản lý, khai thác mạng nội bộ của Thành uỷ có hiệu quả. Duy trì thường xuyên việc gửi báo cáo và trao đổi các văn bản qua mạng diện rộng về Thường trực Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh uỷ.

5- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp dân; tiếp nhận và chuyển giao cho các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những đơn, thư gửi đến cấp uỷ; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

6- Tổ chức thực hiện tốt công tác Văn thư, lưu trữ; thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động kho lưu trữ của cấp uỷ.

7- Thực hiện công tác thu, nộp Đảng phí, quản lý tài chính, ngân sách thực hiện đúng Luật ngân sách, thực hành tiết kiệm chi, đảm bảo chi tiêu hợp lý và hiệu quả, đáp ứng kịp thời mọi hoạt động của cấp uỷ; thực hiện chế độ báo cáo tài chính Đảng đầy đủ, đúng thời gian quy định. bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của cấp uỷ và các Ban Đảng. 

Bình chọn
Góp ý giao diện Cổng thông tin điện tử của thành phố Buôn Ma Thuột
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn