Văn phòng HĐND và UBND : (12/10/2016)

1. Ông : Nguyễn Tấn Bích  - Chánh văn phòng

2. Ông Lê Văn Trung - Phó Chánh văn phòng                                 

3. Ông : Phạm Anh Phong - Phó Chánh Văn phòng

4. Ông : Nguyễn Hữu Chuyên - Phó Chánh Văn phòng

* Chức năng, nhiệm vụ:

1. Xây dựng các chương trình làm việc, kế hoạch công tác tháng, quý, sáu tháng và cả năm của HĐND, Thường trực HĐND, UBND Thành phố. Giúp Thường trực HĐND, UBND Thành phố tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, HĐND và UBND các xã, thị trấn thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác sau khi được ban hành.

2. Giúp HĐND, Thường trực HĐND và UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐND huyện, UBND huyện và trong việc chuẩn bị các báo cáo, đề án; tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án để HĐND, Thường trực HĐND, UBND Thành phố xem xét, quyết định.

3. Bảo đảm việc thu thập, cung cấp thông tin, xử lý thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác, phục vụ cho công tác của HĐND và UBND, Thường trực HĐND và chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo  định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật.

4. Giúp Thường trực HĐND, UBND Thành phố tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong phạm vi quản lý của Văn phòng.

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến và tập huấn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đến các phòng ban, UBND các xã, thị trấn và theo dõi, đôn đốc thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật đó.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị nội dung và phục vụ các kỳ họp HĐND, các phiên họp UBND Thành phố; các cuộc họp và làm việc của Thường trực HĐND, UBND Thành phố với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho các hoạt động của HĐND và UBND Thành phố.

7. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Thường trực HĐND, UBND Thành phố đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật.

Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ, hành chính của Thường trực HĐND, UBND Thành phố; hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, HĐND và UBND các xã, thị trấn về nghiệp vụ hành chính thống nhất trong toàn Thành phố theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, kinh phí, tài sản, vật tư, hàng hóa được giao theo đúng quy định của Nhà nước.

9. Thực hiện những nhiệm vụ và lĩnh vực công tác khác được Thường trực HĐND và UBND Thành phố giao.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn