Phòng Tư pháp (12/10/2016)

1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

     Trưởng Phòng

2. Bà Nguyễn Thị Phúc

    Phó trưởng phòng

 * Vị trí- Chức năng:

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Buôn Ma Thuột có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý hòa giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác.

Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

* Nhiệm vụ- quyền hạn:

* Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

- Trình UBND thành phố ban hành các loại văn bản để tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật về quản lý công tác tư pháp trên địa bàn thành phố.

- Thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thành phố ban hành theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án Luật, Pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của sở Tư pháp.

- Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp lật do HĐND và UBND thành phố ban hành.

* Về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

- Giúp UBND thành phố tự kiểm tra văn bản do UBND thành phố ban hành; hướng dẫn UBND xã, phường thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã, phường theo quy định của pháp luật; trình Chủ ttịch UBND thành phố quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

* Về phổ biến giáo dục pháp luật:

- Xây dựng, trình UBND thành phố kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm ở địa phương, tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường và ở các cơ quan, đơn vị khác của địa phương theo quy định.

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở thành phố.

- Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, cụm dân cư trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác hòa giải trên địa bàn theo sự chỉ đạo của cơ quan tư pháp cấp trên và UBND thành phố, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở địa phương theo hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên.

- Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự ở đại phương theo đúng quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chứng thực của UBND xã, phường, thực hiện chứng thực một số việc theo sự ủy quyền của UBND thành phố theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch, quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp ở xã, phường.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Sở Tư pháp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc của UBND thành phố giao.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức của cơ quan theo quy định của pháp luật.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn