Công an Thành phố (16/08/2018)

1. Ông Bùi Trọng Tuấn  - Trưởng Công an

2. Ông Nguyễn Văn Cửu - Phó trưởng Công an

3. Ông Y Chiến - Ksor - Phó trưởng Công an

4. Ông Nguyễn Văn Quy - Phó trưởng Công an

5. Ông Nguyễn Trần Tuấn - Phó trưởng Công an

6. Ông Kiều Mạnh Hùng - Phó Trưởng Công an

7. Ông Thái Khắc Chính - Phó Trưởng Công an

1. Chức năng của Công an Thành phố :

         Công an Thành phố Buôn Ma Thuột trực thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, có trách nhiệm tham mưu cho Công an Tỉnh Đắk Lắk, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chủ trì và thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột; trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức xây dựng lực lượng Công an Thành phố Buôn Ma Thuột cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

 

           2. Chức năng của Công an Phường:

          Công an Phường thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, là cấp Công an trực tiếp chiến đấu ở cơ sở; có trách nhiệm tham mưu cho  Công an Thành phố, Đảng ủy, UBND Phường về bảo vệ an ninh, trật tự; tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn Phường; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng Công an Phường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.


          3. Chức năng của Công an Xã:

          Công an Xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

          Công an Xã có chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân xã về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các biện pháp phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn