Trạm Khuyến Nông (05/11/2018)

1. Bà Hồ Thị Cẩm Lai

Trạm Trưởng

2. Bà Võ Thị Hưng

Trạm Phó

 
* Chức năng, nhiệm vụ
Trạm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công, hoạt động 100% vốn NSNN thuộc UBND Thành phố, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của UBND Thành phố và sự hướng dẫn về chuyên môn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện chức năng chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho nông dân thông qua các mô hình trình diễn và tập huấn kỹ thuật từ các mô hình Khuyến nông Tỉnh, Quốc gia cũng như các dự án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn triển khai trên địa bàn thành phố thông qua Trạm Khuyến nông.
Trạm có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu và được mở tài khoản giao dịch theo qui định.
* Nhiệm vụ và quyền hạn
- Đưa những tiến bộ KH-KT mới từ các chương trình Khuyến nông, Khuyến lâm, Khuyến ngư, Khuyến công…cũng như các DA thông qua Trạm Khuyến nông vào thực tiễn sản xuất trình diễn cũng như nhân rộng ra đại trà trên địa bàn thành phố
- Xây dựng và tiếp nhận triển khai các mô hình sản xuất trình diễn về nông, lâm, công…
- Tập huấn kỹ thuật, đào tạo nông dân chủ chốt, hướng dẫn kỹ thuật cho nông ,
- Tổ chức tham quan học tập điển hình sản xuất tiên tiến trong và ngoài thành phố.
- Truyền thông về những điều kiện và những rào cản đối với sản phẩm nông nghiệp sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế (WTO), thông tin về thị trường nông sản phẩm đồng thời khuyến cáo và hướng dẫn sử dụng cộng nghệ thông tin cho bà con nông.
- Củng cố và phát huy hiệu quả đội ngũ Khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên Khuyến ngư cũng như các CLB Khuyến nông. Quản lý và sử dụng tốt đội ngũ DTV trên địa bàn.
- Phối hợp với TT Khuyến nông, TT Giống cây trồng vật nuôi tỉnh, các BQLDA Tỉnh, Phòng NN& PTNT, Phòng Công thương, Trạm BVTV, Trạm Thú y và các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình Khuyến nông trên địa bàn thành phố.
- Được hợp đồng tư vấn kỹ thuật, hợp đồng bảo lãnh kỹ thuật, dịch vụ cung ứng giống, vật tư nông nghiệp theo qui định của pháp luật và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ cho các chủ hộ trang trại, các hợp tác xã và hộ nông dân đúng với chức năng nhiệm vụ nhằm cải thiện đời sống CBVC- LĐ cơ quan.
- Tổ chức quản lý và sử dụng đúng chức năng, có hiệu quả đội ngũ CBVC- LĐ thuộc Trạm và những tài sản được Nhà nước giao Trạm quản lý sử dụng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3606465 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn