Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn:
(28 /3 /2011)

pho_cap_mam_nonVới mục đích nâng cao chất lượng Giáo dục Mầm non trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột nói chung và trẻ em 5 tuổi nói riêng, chuẩn bị cho trẻ em có kỹ năng, thể chất và trí tuệ sẵn sàng bước vào lớp một. UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND, ngày 23/3/2011 về phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu của kế hoạch là củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp đảm bảo đến năm 2015 có 95% - 100% số trẻ em 5 tuổi được học 2 buổi/ngày; 90% số trẻ 3-4 tuổi đến lớp mẫu giáo và 35% số trẻ đến nhà trẻ. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với các lớp mầm non 5 tuổi, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, phấn đấu đến năm 2015 có 100% trẻ tại các cơ sở Giáo dục mầm non được học Chương trình Giáo dục mầm non mới, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào học lớp 1. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, bảo đảm 100% giáo viên dạy trẻ em 5 tuổi đạt chuẩn trình độ đào tạo vào năm 2011, phấn đấu đến 2015 có 50% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% - 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi đồng bộ cho các lớp mầm non 5 tuổi. Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi cho 5 xã, phường năm học 2011 – 2012, cho 6 xã, phường năm học 2012- 2013, cho 5 xã, phường năm học 2013 – 2014, và 5 xã, phường năm học 2014 – 2015 và đề nghị Tỉnh công nhận Thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Để đạt được những mục tiêu cụ thể trên, UBND thành phố đã nêu rõ nhiệm vụ và các giải pháp mà các phòng, ban chuyên môn cần phải tập trung thực hiện trong thời gian đến, cụ thể:

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp các ngành, gia đình và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trong nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Thực hiện lồng ghép các hình thức và phương tiện truyền thông khác nhau như: tổ chức các hội nghị, hội thảo để phổ biến các nội dung của kế hoạch Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tạo điều kiện cho các tổ chức, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các bậc cha mẹ và toàn xã hội tham gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Tăng cường huy động trẻ em 5 tuổi đến lớp: Hàng năm, huy động hầu hết trẻ em 5 tuổi đến lớp mẫu giáo để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ ngày, duy trì và giữ vững số trẻ dưới 5 tuổi đến các cơ sở Giáo dục mầm non dưới nhiều hình thức. Đến năm 2015, huy động 98% - 100% trẻ em 5 tuổi đến lớp, đến trường; Bảo đảm 80% - 90% số trẻ 3 đến 4 tuổi đến lớp mẫu giáo và 25% - 35% số trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ;

 Đưa chỉ tiêu Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thành phố hàng năm, để chỉ đạo thực hiện. Giao trách nhiệm cho các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phối hợp vận động các gia đình đưa trẻ em 5 tuổi đến trường, lớp.

Hỗ trợ trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập, tư thục có cha mẹ thường trú ở các xã khó khăn; mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật khó khăn về kinh tế; cha mẹ thuộc diện nghèo theo quy định của nhà nước;

Phát huy các sáng kiến của nhân dân, cộng đồng, động viên các bậc phụ huynh đăng ký đưa trẻ đến trường, lớp để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Tổ chức các loại hình trường lớp phù hợp, tạo cơ hội tối đa cho trẻ em 5 tuổi được đến trường, lớp; duy trì giữ vững số trẻ em 5 tuổi ra lớp ngoài công lập không thấp hơn mức hiện có, phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập ở những nơi có điều kiện.

Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp Giáo dục Mầm non: Triển khai thực hiện trên diện rộng Chương trình giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục mầm non, phấn đấu đến 2015 có 100% số trường mầm non và các cháu được tiếp cận với tin học. Triển khai bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nòng cốt. Thực hiện chương trình tài liệu chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em 5 tuổi người dân tộc thiểu số để chuẩn bị vào lớp một.

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non: Tăng cường công tác bồi dưỡng năng lực cho giáo viên mầm non đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu phổ cấp Phổ cập Giáo dục mầm non, đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho giáo viên để thực hiện chương trình Giáo dục mầm non mới. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng của giáo viên là người dân tộc thiểu số. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chính sách cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị, bảo đảm ngân sách cho các lớp mầm non 5 tuổi: Xây dựng đủ phòng học cho các lớp mầm non 5 tuổi theo đúng tiêu chuẩn quy định. Đảm bảo trang bị đồ chơi và thiết bị để thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non mới, nâng cao chất lượng Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Đẩy mạnh xã hội hoá công tác phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi: Huy động nguồn lực hợp lý của nhân dân, các doanh nghiệp, các tổ chức để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, cha mẹ có trách nhiệm phối hợp với nhà trường để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn có giải pháp thích hợp huy động sự đóng góp công sức lao động của nhân dân cùng với ngân sách nhà nước để xây dựng trường lớp.

Triển khai những nhiệm vụ và giải pháp trên một cách tập trung và đồng bộ góp phần làm cho công tác phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đạt được kết quả cao đồng thời đạt được mục tiêu chính là đảo đảm hầu hết trẻ em 5 tuổi được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục học 2 buổi/ngày, đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ,tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng để trẻ em vào lớp một.

                                                                                                              Tin bài: Nam Hương

 

 

TÌM KIẾM

DANH SÁCH WEBSITE

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website Thành Phố Buôn Ma Thuột cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành Phố không?
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


 Thứ tư, 01/06/2016 6:40 AM  

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

left

Video

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor