Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới:
(09 /3 /2011)

 BMT-LNhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, kiềm chế gia tăng tội phạm trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, ngày 07/3/2011 UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND, về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Với mục đích: nâng cao nhận thức đến từng cán bộ, đảng viên và người dân về nội dung Chỉ thị 48- CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm để mỗi người thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ đối với công tác này; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo các cấp chính quyền và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong Chỉ thị 48- CT/TW của Bộ Chính trị; kiềm chế và giảm thiểu các loại tội phạm, nhất là tội phạm gây án nghiêm trọng, tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên tạo môi trường lành mạnh, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân; xác định rõ nội dung công việc, các giải pháp thực hiện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, lồng ghép có hiệu quả với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          Để đạt được những mục đích, yêu cầu trên, UBND thành phố đã nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian đến như sau:

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm mà Chính phủ về UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh, Thành phố đã ban hành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, địa bàn xã, phường.

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm; Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm trong các cơ quan, đơn vị địa phương với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tăng cường phát động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc. Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm. Có chính sách bảo vệ và hỗ trợ vật chất thoả đáng đối với các tập thể và cá nhân khi tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

          Tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua, xây dựng từng gia đình, từng địa bàn dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm.

          Đổi mới công tác cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội được đặc xá, tù tha về với những hình thức phù hợp, tạo điều kiện giúp đỡ họ sớm ổn định, tái hoà nhập với cộng đồng.

          Kiện toàn lực lượng phòng, chống tội phạm các cấp để thực hiện tốt chức năng tham mưu, kiểm tra và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Đào tạo, tập huấn nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma tuý, tội phạm về môi trường... Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong từng lĩnh vực, từng khu vực, từng thời kỳ để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Bổ sung đủ biên chế và đầu tư trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng cho lực lượng làm công tác này. Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ Thành phố đến phường, xã.

          Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nhằm chủ động phòng ngừa, răn đe, ngăn chặn các loại tội phạm, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW.

          Tăng mức đầu tư ngân sách; tranh thủ các nguồn tài trợ; huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và công dân để đảm bảo kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

          Động viên, phát huy vai trò đầu tàu, sự ảnh hưởng của già làng, trưởng buôn, người có uy tín trong cộng đồng... trong việc tham gia phong trào phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên ở thôn, buôn, tổ dân phố.

          Cũng tại Kế hoạch số 23/KH-UBND, ngày 07/3/2011 UBND Thành phố đã phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND 21 xã phường để triển khai tốt công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Luôn luôn gắn liền công tác phòng, chống tội phạm với việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chức năng hoạt động quản lý của đơn vị mình.

Với sự chỉ đạo cụ thể, sát sao của UBND Thành phố như trên sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, kiềm chế gia tăng tội phạm trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

                                                                                           Tin bài: Nam Hương

 

TÌM KIẾM

DANH SÁCH WEBSITE

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website Thành Phố Buôn Ma Thuột cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành Phố không?
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


 Chủ nhật, 29/05/2016 8:17 PM  

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

left

Video

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor