Phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột:
(22 /3 /2011)

55239569-1246584450-sot-xuat-huyet-3Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết năm 2010 và nguy cơ sốt xuất huyết năm 2011 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, để chuẩn bị mọi điều kiện cho công tác chủ động phòng chống sốt xuất huyết, ngày 18/3/2011 UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về việc triển khai công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố năm 2011.

Mục tiêu của kế hoạch được xác định như sau: Giảm tỷ lệ mắc, tử vong do Sốt xuất huyết; Khống chế chủ động không để dịch lớn xảy ra; Xã hội hoá công tác phòng chống Sốt xuất huyết; Phát động chiến dịch vệ sinh môi trường và tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo dư luận tốt giúp người dân tự giác thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống, không để các ổ bọ gậy, lăng quăng trong dụng cụ chứa nước tại hộ gia đình, phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để đưa bệnh nhân đến cơ sở Y tế; Theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp mắc sốt xuất huyết để tổ chức điều trị kịp thời, hạn chế tối đa trường hợp tử vong; Phát hiện, xử lý ổ dịch, khống chế không để dịch kéo dài, lan rộng và bùng phát thành dịch lớn; Tổ chức tập huấn phác đồ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, giám sát và xử lý ổ dịch sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue của Bộ Y tế cho toàn bộ cán bộ công chức của ngành Y tế và hệ thống Y tế tư nhân.

Cùng với mục tiêu trên thì chỉ tiêu trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố năm 2011 cũng được đề ra như sau: Giảm 10% tỷ lệ mắc/100.000 dân do sốt xuất huyết so với trung bình giai đoạn 2006 – 2010 (từ 265,7/100.000 dân xuống còn 238,52 /100.000 dân); Giảm 10% tỷ lệ chết/mắc do sốt xuất huyết so với trung bình giai đoạn 2006-2010 (từ 0,07%  xuống còn 0,06%); 7% số bệnh nhân nghi sốt xuất huyết được chẩn đoán bằng xét nghiệm huyết thanh; 3% số bệnh nhân nghi sốt xuất huyết được chẩn đoán phân lập vi rút; 5% số xã có có điểm giám sát véc tơ thường xuyên; 50% số xã có mạng lưới cộng tác viên và hoạt động diệt bọ gậy tại hộ gia đình; 100% hộ gia đình tại xã có cộng tác viên được cung cấp kiến thức phòng chống dịch, cam kết không có bọ gậy trong hộ gia đình; 70% hộ gia đình tại xã có cộng tác viên kiểm tra định kỳ không có bọ gậy trong nhà. 

Để đạt được các chỉ tiêu và mục tiêu trên UBND thành phố xác định rõ các nội dung cần phải triển khai trong trường hợp chỉ có ca bệnh, chùm ca bệnh hoặc các ổ dịch nhỏ và trong trường hợp dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Dù trong trường hợp nào thì các cơ quan chuyên môn của thành phố cũng cần xác định nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình đã được UBND thành phố phân công tại kế hoạch trên, cụ thể đối với các cơ quan thường trực phải triển khai những hoạt động sau:

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người thành phố:  Xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố; Phát động chiến dịch vệ sinh môi trường loại trừ bọ gậy, phòng, chống sốt xuất huyết tại các địa bàn có nguy cơ, với sự tham gia các ban ngành đoàn thể, người dân nhắm tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác phòng chống bệnh sốt  xuất huyết. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ phòng, chống bệnh sốt  xuất huyết. Từng thành viên thực hiện kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn đã được phân công. Cùng với các cơ quan ban ngành đoàn thể đôn đốc phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để khống chế dịch bệnh trên địa bàn thành phố. 

Phòng Y tế: Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, tổ chức tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo các ban ngành và UBND các xã, phường triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, công tác vệ sinh môi trường. Củng cố ban chỉ đạo, lập kế hoạch phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình diển biến của bệnh dịch, đôn đốc công tác triển khai phòng chống dịch tại các đơn vị và xã, phường.           Phối hợp với  Trung tâm Y tế thành phố tổ chức tập huấn cho hệ thống Y tế tư nhân trên địa bàn về chẩn đoán, điều trị, giám sát và quy chế thông tin báo cáo dịch theo qui định.         Xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra hành nghề Y tư nhân trên địa bàn về thực hiện tiếp nhận, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết, báo cáo tham mưu UBND thành phố xử lý các cơ sở vi phạm theo Nghị Định 45/2005NĐ-CP ngày 6/4/2005 của chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Y tế. Thực hiện công tác thống kê báo cáo  theo qui định.

 Trung tâm Y tế thành phố: Chủ động xây dựng kế hoạch chuyên môn phòng chống dịch, củng cố đội cấp cứu lưu động sẵn sàng thực hiện phòng chống dịch. Chỉ đạo các trạm Y tế xã, phường tham mưu cho UBND xã, phường xây dựng kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện trong công tác phòng chống dịch tại cộng đồng; Xây dựng mạng lưới cộng tác viên thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng như kiểm tra hộ gia đình, hướng dẫn các biện pháp loại trừ ổ bọ gậy trong dụng cụ chứa nước, phát hiện sớm dấu hiện sốt xuất huyết. Sẵn sàng trong công tác tiếp nhận, phát hiện chẩn đoán và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết, hạn chế xảy ra trường hợp nặng, tử vong. Điều tra, giám sát phát hiện và tham mưu tổ chức xử lý ổ dịch kịp thời không để dịch kéo dài, lan rộng,  giám sát tình hình dịch bệnh đến tận cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tổ chức phun hoá chất chủ độing tại các địa bàn nguy cơ, xử lý ổ dịch khi phát hiện trên địa bàn.  Phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin, Đài truyền thanh Thành phố tổ chức các hình thức truyền thông và vận động cán bộ, nhân dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại từng cơ quan, đơn vị, gia đình, thôn buôn, tổ dân phố; Tổ chức tuyên truyền cấp tờ rơi nội dung về biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết ở cộng đồng. Tập huấn cho cán bộ, nhân viên tại đơn vị, y tế xã phường về giám sát phòng chống, xử lý ổ dịch, phối hợp với hệ Bệnh viện đa khoa Thành phố tập huấn về chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết. Phối hợp với phòng Y tế tổ chức tập huấn cho hệ thống Y tư nhân trên địa bàn về quy chế thông tin báo cáo dịch theo quy định, Tổ chức tập huấn về các quy định của Bộ Y tế như: Quyết định 794/QĐ-BYT, ngày 09/3/2009 của Bộ Y tế  về việc hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Sốt Dengue và Sốt xuất huyết Dengue; Quyết định 1266/QĐ-BYT về hướng dẫn giám sát sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue:  Quyết định 2497/QĐ-BYT ngày 14/7/2010 về việc ban hành hướng dẫn xử lý ổ dịch sốt xuất huyết của Bộ Y tế: Công văn số 6420/BYT-DP, ngày 24/9/2010 của Bộ Y tế về hướng dẫn xử lý ổ dịch sốt xuất huyết cho toàn thể cán bộ Y tế. Thường xuyên cập nhập thông tin, tăng cường hệ thống giám sát bệnh sốt xuất huyết, báo cáo và tiếp nhận kịp thời sự chỉ đạo của tuyến trên để tổ chức thực hiện. Chuẩn bị các phương tiện, hoá chất, vật tư, để sẳn sàng trong công tác điều trị và xử lý ổ dịch. Kiểm tra đôn đốc các đơn vị trong công tác chuẩn bị và thực hiện. Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

 Bệnh viện Đa khoa thành phố: Có kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại đơn vị, phù hợp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Chủ động công tác giám sát, chẩn đoán, điều trị sớm các trường hợp mắc bệnh, hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Chủ động chuẩn bị khu bệnh nhân sốt xuất huyết, có đủ các điều kiện phục vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân khi có dịch SXH xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ thuốc, hoá chất và dịch truyền cho công tác điều trị bệnh nhân.  Sẳn sàng trong công tác tiếp nhận, phát hiện chẩn đoán và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết, hạn chế xảy ra trường hợp nặng, tử vong. Tập huấn cho cán bộ, nhân viên bệnh viện về phác đồ chẩn đoán và điều trị SD/SXH Dengue. Thực hiện báo cáo theo qui định.

Bên cạnh các cơ quan thường trực của Thành phố thì UBND 21 xã, phường cũng phải triển khai các nội dung sau: Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường. - Phân công cụ thể nhiệm vụ các thành viên theo dõi giám sát tình hình dịch bệnh tại các thôn, buôn, tổ dân phố. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương, chỉ đạo chặc chẽ các ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, cấp trên. Thống kê quản lý các cơ sở Y tế, đặc biệt chú trọng các cơ sở được bố trí triển khai làm nơi tiếp nhận, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết nhằm hạn chế tối đa các trường hợp nặng, tử vong. Xây dựng kế hoạch phát động vệ sinh môi trường và tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ phòng, chống bệnh sốt  xuất huyết. Phát động và huy động nhân dân, các hộ gia đình tham gia chiến dịch vệ sinh môi trường loại trừ bọ gậy, phòng, chống sốt xuất huyết tại các đơn vị vào ngày 14/8/2010 nhằm tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Huy động các lực lượng thanh niên tình nguyện, học sinh, sinh viên... cùng tham gia công tác vệ sinh môi trường, loại trừ bọ gậy hàng tuần tại hộ gia đình và hỗ trợ lực lượng tham gia phun hoá hoá chất phòng, chống bệnh sốt xuất huyết khi có yêu cầu của tuyến trên. Chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra dịch sốt xuất huyết tại địa phương. Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh, chủ động phòng chống, điều tra, giám sát, phát hiện kịp thời không để dịch lây lan. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan cấp trên để triển khai các biện pháp chống dịch, thực hiện công tác thống kê báo cáo dịch về Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố theo qui định. Bố trí kinh phí kịp thời cho công tác phòng chống dịch.

Triển khai tốt các hoạt động trên thì công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố sẽ được khống chế, giảm tỷ lệ mắc, tử vong do Sốt xuất huyết đồng thời kêu gọi được sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

                                                                                                  Tin bài: Nam Hương

 

TÌM KIẾM

DANH SÁCH WEBSITE

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website Thành Phố Buôn Ma Thuột cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành Phố không?
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


 Thứ ba, 31/05/2016 1:12 AM  

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

left

Video

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor