LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC
Tuần trước
Tuần: Năm:

Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

Tuần hiện tại
Tuần sau

Thứ/ ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm/

phòng họp

LĐ các phòng, ban tham dự

Hai
16/10

08h00

UBND TP họp để thông qua các nội dung trình tại kỳ họp bất thường của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Phòng họp 316

CT, PCT

08h00

Tham gia tố tụng tại TAND tỉnh (giữ bà Nguyễn Thị Hoa, ông Nguyễn Hữu Quang và ông Trương Huỳnh Viết Mùi, bag Nguyễn Thị Lan, bà Hoàng Thị Não, ông Trương Viết Vẽ)

TAND tỉnh

P. TNMT

08h00

Sở VH, TT&DL tổ chức lấy ý kiến về việc đổi tên Công viên Ama Thuột, số 70, đường Nguyễn Tất Thành

Sở VH,TT&DL

Đ/c Hưng - PCT

14h00

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyển của Chính phủ tổng kết 15 năm hoạt động NHCSXH

UBND tỉnh

 

14h00

Ban Chỉ đạo diễn tập UBND TP tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2017

Ban CHQS TP

Đ/c Hưng - PCT

Năm

19/10

08h00

Hội đồng kỷ luật Công chức thành phố tổ chức họp xét kỷ luật ông Đỗ Văn Trìu, công chức Văn phòng – Thống kê xã Ea Kao

Phòng họp 204

Đ/c Khôi - PCT

Sáu
20/10

07h30

Họp Giao ban An ninh – Quốc phòng

Tỉnh ủy

 

14h00

Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ thành phố tổ chức tuyên dương gương điển hình cán bộ nữ tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách HCM

Hội trường 307