LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC
Tuần trước
Tuần: Năm:

Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018

Tuần hiện tại
Tuần sau

Thứ/ ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm/

phòng họp

LĐ UBND TP chủ trì/tham dự

Hai
16/3

08h00

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông

UBND tỉnh

Đ/c Khôi - PCT

09h00

Thường trực UBND thành phố nghe đơn vị tư vấn báo cáo phương án sửa chữa Trụ sở Chi cục Thuế thành phố (cũ)

Phòng 201

CT, các PCT

14h00

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố tổ chức họp vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế thu hồi đất bàn giao mặt bằng

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất

Đ/c Khôi - PCT

14h00

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra xử lý các kiến nghị trong Báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Thanh tra tỉnh

Đ/c Khôi - PCT

14h00

Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định Thanh tra đối với vụ việc thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

UBND tỉnh

Đ/c Hưng - PCT

Ba
17/4

07h30

Thành ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 16

Hội trường 307

CT, các PCT

14h00

UBND tỉnh họp bàn về phương án di dời bệnh viện đa khoa tỉnh về bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

UBND tỉnh

Đ/c Khôi - PCT

18/4

14h00

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

UBND tỉnh

Đ/c Khôi - PCT

Năm
19/4

08h00

BCĐ Giao rừng, cho thuê rừng họp thông qua và góp ý Đề cương kỹ thuật lập Phương án giao đất, giao rừng trên địa bàn thành phố

Hạt Kiểm lâm TP

Đ/c Khôi - PCT

08h00

UBND thành phố làm việc với Đoàn Kiểm tra An toàn thực phẩm tỉnh

Phòng họp 316

Đ/c Hưng - PCT

Sáu

20/4

07h30

Họp Giao ban An ninh - quốc phòng

Tỉnh ủy

 

08h00

UBND TP tiếp công dân định kỳ

Trụ sở Tiếp công dân thành phố

 

09h00

UBND thành phố phối hợp với Kiểm toán Nhà nước khu vực XII tổ chức Hội nghị công bố Quyết định Kiểm toán và Kế hoạch Kiểm toán

Phòng họp 316

Đ/c Thái - CT