Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Thực hiện Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, ban ,ngành, đoàn thể, địa phương trong quá trình thực hiện Kế hoạch và Luật Tiếp cận thông tin sớm đi vào cuộc sống của người dân, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết năm 2018 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết hiệu quả, không để bệnh phát triển, lây lan trên diện rộng, đặc biệt thành phố đang bắt đầu vào đầu mùa mưa, là điều kiện thuận lợi cho muỗi gây bệnh sốt xuất huyết sinh sản, UBND thành phố Buôn Ma Thuột giao cho các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các công việc trọng tâm

Sau ngày 15/6/2018, tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng ý Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức buổi công bố Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1 năm học 2018-2019.

Triển khai thực hiện quản lý lợn đực giống trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột năm 2018

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng lợn được giống và thụ tinh nhân tạo lợn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả trong chăn nuôi lợn của nông dân, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành Chăn nuôi theo hướng bền vững - hiệu quả - nâng cao giá trị gia tăng. UBND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện quản lý lợn đực giống trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột năm 2018.

Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhằm tăng cường giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường trên địa bàn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Thành phố Buôn Ma Thuột: Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2018

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 38/BATGT-VP ngày 12/4/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố Buôn Ma Thuột Trương Công Thái vừa ký ban hành văn bản gửi Công an thành phố, Phòng quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh – truyền hình, UBND các phường, xã và Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị Thành phố về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018.

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị,  các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII)  và các nghị quyết, Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) và các nghị quyết, Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy

Kế hoạch công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Thành ủy Buôn Ma Thuột và Kế hoạch số 1358/UBND của UBND Tỉnh Đắk Lắk về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/4/2018 về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

“Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, đó là Chủ đề của Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018 mà UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa mới ban hành

Thành phố Buôn Ma Thuột triển khai thực hiện các Đề án chống thất thu ngân sách Nhà nước  năm 2018 trên địa bàn.

Trưởng Ban chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước thành phố Buôn Ma Thuột vừa có văn bản đề nghị Chi cục thuế thành phố và các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm thành phố Buôn Ma Thuột vừa có Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018.

Thành phố Buôn Ma Thuột triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày 02/4/2018, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025

Nhằm phát huy vai trò chủ động của Thành phố trong tiến trình hội nhập, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng đầu tư, những thành tựu đổi mới và hội nhập quốc tế của Thành phố Buôn Ma Thuột đến với cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN đến năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Ngày 26/3/2018 UBND thành phố ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2018 – 2020

Đây là Kế hoạch vừa được UBND Thành phố Buôn Ma Thuột ban hành. Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Đối tượng và phạm vi là trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật; cha mẹ; người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên phạm vi toàn thành phố.

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018: Hãy tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21giờ 30 phút ngày 24.3.2018.

Thực hiện Công văn số 524/SCT-QLNL ngày 08/3/2018 của Sở Công thương về việc phối hợp tổ chức triển khai hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2018 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk và Công văn số 272/SCT-QLNL, ngày 08/3/3018 của Sở Công thương về việc phối hợp tổ chức triển khai hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2018 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các phường xã tổ chức các hoạt động cụ thể

Loại trừ sốt rét trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 19/3/2018 của UBND Thành phố Buôn Ma Thuột do Phó chủ tịch Vũ Văn Hưng vừa ký ban hành về loại trừ sốt rét trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, khống chế tỷ lệ người dân mắc bệnh sốt rét dưới 0,15/1.000 dân, không có trường hợp tử vong do sốt rét, tiến tới loại bệnh sốt rét trên địa bàn Thành phố năm 2018 và định hướng đến năm 2030.

Tổ chức Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2018 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”

Phó chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột - Vũ Văn Hưng vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã về tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2018.

Thành phố Buôn Ma Thuột, thực hiện chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, đảm bảo nền tài chính địa phương an toàn, bền vững

Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của Tỉnh nhằm đảm bảo nền tài chính địa phương an toàn, bền vững. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách Nhà nước; tăng cường huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tăng cường công tác phòng chống bệnh Dại động vật trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Năm 2017 bệnh Dại đã xảy ra ở một số huyện trong tỉnh Đắk Lắk. Số người bị chó cắn phải đi tiêm phòng vắc xin dại trong năm là 591 người, trong đó có 4 người tử vong vì bệnh dại. Nguyên nhân chủ yếu là do đàn chó nuôi không được tiêm phòng Dại triệt để, do nhận thức về sự nguy hiểm cũng như áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh Dại chưa được người dân quan tâm đúng mức.

Triển khai các hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột năm 2018

Phó chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn Thành phố năm 2018.

Tuyên truyền về công tác đôn đốc thu nợ thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-CT ngày 01/3/2018 của Ban chỉ đạo 1089/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền về công tác đôn đốc thu nợ thuế và chống thất thu ngân sách năm 2018 , UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành Công văn số 706/UBND-VP ngày 8/3/2018 về tuyên truyền về công tác đôn đốc thu nợ thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2018.

Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Phòng, chống Dịch bệnh động vật thủy sản năm 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

“100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản được hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quy trình vệ sinh thú y”. Đó là một trong những nội dung thực hiện tại Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2018 mà UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa mới ban hành.

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ

Ngày 26/2/2018, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột ra quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ; Chương trình số 13-CTr/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 27/12/2017 của Thành uỷ Buôn Ma Thuột thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới (21/2/2018), Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 240/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Công văn số 573/UBND-LĐTBXH, ngày 13/02/2018 về việc tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, theo Công văn chỉ đạo số 477/UBND-KGVX ngày 18/01/2018 của UBND Tỉnh Đắk Lắk.

Thành phố Buôn Ma Thuột, chuẩn bị chu đáo Lễ giao nhận quân năm 2018

Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ chu đáo, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ thôn, buôn, tổ dân phố, xã, phường đến thành phố trong việc quản lý công dân trung tuyển ở địa phương và tham gia dự Lễ giao nhận quân đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Tăng cường phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành văn bản yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Trưởng công an Thành phố và Chủ tịch UBND các phường xã trên địa bàn tiếp tục thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ trên địa bàn Thành phố.

Thành phố Buôn Ma Thuột, thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2018-2020.

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn Thành phố nhằm tạo môi trường học tập, vui chơi, sinh sống an toàn cho trẻ em; kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông.

Tổ chức các điểm chợ hoa, cây cảnh phục vụ  Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

Nhằm tổ chức chợ hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu mua sắm và vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột trong dịp tết cổ truyền nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột thống nhất kế hoạch và phương án bố trí sắp xếp khu vực chợ hoa, cây cảnh trong dịp tết nguyên đán 2018 tại Trung tâm Thành phố Buôn Ma Thuột.

Thông báo  thời gian nghỉ lễ, tết trong năm 2018

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Thông báo thời gian nghỉ các ngày lễ, tết trong năm 2018.

Quy định mới về quản lý và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 48/2017/TT-BYT Quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) Bảo hiểm y tế (BHYT).

Phương án tuyển dụng công chức phường, xã trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột năm 2018

Chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột – Trương Công Thái vừa ký ban hành Phương án tuyển dụng công chức phường, xã trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột năm 2018.

Quy định mới về tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội nhân dân Việt Nam

Từ ngày 10/02/2018, việc tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 308/2017/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành.

Thành phố Buôn Ma Thuột, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chương trình số 14-CTr/TU ngày 22/5/2017 của Tỉnh ủy Đắk Lắk, thực hiện Kết luận 11-KL/TW, ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư TW Đảng ( khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới;

Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018

Chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Trương Công Thái vừa ký ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2018. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính công.

Chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng về triển khai chương trình Ngày “Chủ nhật đỏ” trên địa bàn Thành phố

Vừa qua, đồng chí Vũ Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đã chủ trì cuộc họp thống nhất kế hoạch tổ chức “Chủ nhật Đỏ 2018” trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột và thống nhất đưa Chủ Nhật Đỏ 2018 thành ngày hội hiến máu toàn dân.

Tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới.

Quy định mới về thuế giá trị gia tăng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm trộm cắp trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

Thời gian qua, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các đơn vị nhất là Công an Thành phố triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt đối với tội phạm trộm cắp tài sản, triệt phá nhiều nhóm, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng.

Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Ban Tuyên giáo Thành ủy Buôn ma Thuột vừa ban hành Hướng dẫn số 16-HD/TG, ngày 06/12/2017 về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ

Thực hiện Công văn 717-CV/TG ngày 01/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc đôn đốc việc tuyên truyền quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; Ban tuyên giáo Thành ủy Buôn Ma Thuột vừa ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ.

Thực hiện công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa có Công văn số 3571/UBND-VP về việc thực hiện công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy.

Thành phố Buôn Ma Thuột, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng cháy chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

Thành phố Buôn Ma Thuột tăng cường công tác phòng chống bệnh tay- chân- miệng

Để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, khống chế không để bệnh lây lan trên diện rộng, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu các đơn vị liên quan và UBND các phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 2622/UBND-YT ngày 25/9/2017 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột thông báo công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thửa đất số 77, tờ bản đồ số 38, tổ dân phố 2 phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột.

Thành phố Buôn Ma Thuột, triển khai Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về triển khai Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.

Công bố xã CưEbur và xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột thông báo danh sách các xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 gồm: Xã CưEbur và xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột.

Hội nghị các đô thị Tây Nguyên năm 2017 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

Thành phố Buôn Ma Thuột đăng cai tổ chức Hội nghị các đô thị Tây Nguyên năm 2017 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn