Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm trộm cắp trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

Thời gian qua, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các đơn vị nhất là Công an Thành phố triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt đối với tội phạm trộm cắp tài sản, triệt phá nhiều nhóm, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng.

Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Ban Tuyên giáo Thành ủy Buôn ma Thuột vừa ban hành Hướng dẫn số 16-HD/TG, ngày 06/12/2017 về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ

Thực hiện Công văn 717-CV/TG ngày 01/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc đôn đốc việc tuyên truyền quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; Ban tuyên giáo Thành ủy Buôn Ma Thuột vừa ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ.

Thực hiện công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa có Công văn số 3571/UBND-VP về việc thực hiện công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy.

Thành phố Buôn Ma Thuột, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng cháy chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

Thành phố Buôn Ma Thuột tăng cường công tác phòng chống bệnh tay- chân- miệng

Để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, khống chế không để bệnh lây lan trên diện rộng, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu các đơn vị liên quan và UBND các phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 2622/UBND-YT ngày 25/9/2017 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột thông báo công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thửa đất số 77, tờ bản đồ số 38, tổ dân phố 2 phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột.

Thành phố Buôn Ma Thuột, triển khai Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về triển khai Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.

Công bố xã CưEbur và xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột thông báo danh sách các xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 gồm: Xã CưEbur và xã Hòa Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột.

Hội nghị các đô thị Tây Nguyên năm 2017 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

Thành phố Buôn Ma Thuột đăng cai tổ chức Hội nghị các đô thị Tây Nguyên năm 2017 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

Triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017)

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Công văn số 3132/CV-UBND ngày 30/10/2017, Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh truyền hình Thành phố, Cổng thông tin điện tử Thành phố và UBND các phường, xã triển khai các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

Thành phố Buôn Ma Thuột đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017

Thực hiện Công văn số 7319/UBND-TH ngày 15/9/2017 của UBND Tỉnh Đắk Lắk về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017. Vừa qua, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố trong năm 2017.

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND Thành phố Buôn Ma Thuột về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Thôn 1 xã Hòa Thắng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. UBND Thành phố thông báo nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết cụ thể

Thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017

Phó chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Lưu Văn Khôi vừa ký ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn Thành phố.

Triển khai kế hoạch phòng, chống mù lòa trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, giai đoạn 2017 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 6433/KH-UBND ngày 16/08/2017 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phòng, chống mù lòa tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2020, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột xây dựng kế hoạch phòng, chống mù lòa trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2017 – 2020.

Thành phố Buôn Ma Thuột triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Triển khai kế hoạch phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột 4 tháng cuối năm 2017

Ngày 03/9/2017, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành kế hoạch phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột 4 tháng cuối năm 2017 .

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội các buôn, cụm dân cư đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2017 - 2020

Nhằm phát huy tiềm năng nội lực, nguồn lực, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, huy động các nguồn lực đầu tư lồng ghép trong chương trình mục tiêu gia gia xây dựng nông thôn mới, chương trình xây dựng đô thị văn minh phát triển nhanh, bền vững về kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thành phố Buôn Ma Thuột, cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (Pax Index) năm 2017

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 19/9/2017 về cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (Pax Index) năm 2017.

Thành phố Buôn Ma Thuột, triển khai phối hợp phòng chống lũ lụt, phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ

Nhằm phối hợp, ứng phó kịp thời trong mùa mưa bão, phòng chống lũ lụt, phòng chống thiên tai, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành công văn 2625/UBND-VP do Phó chủ tịch UBND thành phố Lưu Văn Khôi ký.

Quy định mới về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Mời gọi xã hội hóa đầu tư hệ thống điện hoa trang trí kết hợp quảng cáo  trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Trong những năm qua Thành phố đã tập trung nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy văn hóa, du lịch, dịch vụ phát triển;

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018.

Thành phố Buôn Ma Thuột, chuẩn bị các nội dung tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, đúng quy định, năm học 2017 – 2018 thực hiện nghiêm việc thu, chi và dạy, học thêm năm học 2017-2018 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

Thành phố Buôn Ma Thuột, triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác và kế hoạch phối hợp thả giống phóng sinh bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Phó chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Lưu Văn Khôi vừa ký ban hành Công văn số 2057/UBND-KT về việc triển khai thực hiện bản ghi nhớ hợp tác và kế hoạch phối hợp thả giống phóng sinh bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Thông báo danh sách các hộ kinh doanh nợ đọng thuế

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Công văn số 1999/UBND-CV ngày 01/8/2017 về thông báo danh các các hộ kinh doanh nợ đọng thuế.

Thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020

Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành văn bản đề nghị UBND các phường, xã trên địa bàn triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6775/BTC-NSNN.

Thành phố Buôn Ma Thuột: Chấn chỉnh hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về y tế, chấn chỉnh các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn cho người bệnh, UBND Thành phố Buôn Ma Thuột cầu các đơn vị

Đại biểu HĐND thành phố Buôn Ma Thuột sẽ tiếp xúc cử tri vào ngày 2/8/2017

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật MTTQ Việt Nam; ngày 02/8/2017, UBMTTQVN thành phố Buôn Ma Thuột sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại 9 đơn vị bầu cử trên toàn địa bàn thành phố.

Triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh Du lịch

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Công văn số 1861 về việc triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch (theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 2/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trên địa bàn Thành phố.

Thành phố Buôn Ma Thuột triển khai "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2017

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng vừa ký ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2017.

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột

UBND Thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản trong điều kiện thời tiết nắng nóng, diễn biến phức tạp năm 2017

Thực hiện Công văn số 1464/SNN-TS của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk về tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản trong điều kiện nắng nóng, diễn biến phức tạp năm 2017,

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột

Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ : 01 Lý Nam Đế - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Phone +84-262-3919212 Fax +84-262-3955007 Email: banbientap@bmt.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "Buon Ma Thuot Portal" hoặc "www.buonmathuot.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn